kimler-akademik-ceviri-yapabilir

Akademik çeviri genellikle kendi dillerinde yetenekli ancak aynı zamanda iyi derecede yabancı bilen; ayrıca alanlarında yetkin olan kişiler tarafından yapılır. Bazı diller akademik çeviriye diğerlerinden daha uygundur. Örneğin Felemenkçe ve Almanca, İngilizce ile pek çok benzerliği paylaştıkları için bilimsel makalelerin ve diğer akademik yayınların tercümesinde sıklıkla kullanılan iki dildir. Bununla birlikte, Fransızca ve İspanyolca, İngilizceden oldukça farklı dilbilgisi yapılarına sahip olduklarından iyi seçimler değildir. Ancak iyi bir akademik çevirmen hemen her dilden üst düzeyde bir performansı ortaya koymak durumundadır.

Akademik çeviri projenizle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, mutlaka alanında uzman olan profesyonellerden destek almanız gerekmektedir. Akademik çeviri için sadece dil bilmek yeterli değildir. Akademik çeviriler için bir dilden daha fazlasını bilmeniz gerekir. Çevrilen konuyu bilmeniz ve o alanda kullanılan terminolojiye aşina olmanız gerekir. Akademik çevirmenler çevirdikleri konuyu anlamalıdır. Eğer anlamazlarsa, doğru tercüme edemezler. Yeterince iyi anlamazlarsa, yazdıklarında bir yanlışlık olduğunu bile fark edemeyebilirler.

Akademik çeviri yaptıracaksanız, işinizin kapsadığı konu alanı hakkında en azından biraz arka plan bilgisine sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Akademik çeviri sadece dil bilmek değildir. Akademik makalelerin terminolojisine ve yazım tarzına aşina olmanız gerekir. Bu nedenle her zaman bu alanda çalışma deneyimi olan profesyonel bir çevirmen tutmalısınız. Sonuç olarak bir akademik çevirmenin yabancı dil bilmesi yeterli değildir. Ayrıca konuyu anlamaları ve ilgili literatüre erişimleri olmalıdır.

Akademik Çeviri Hizmeti Alırken Dikkat Edilecekler

Akademik çeviri hizmeti alabilmek için ihtiyaçlarınız konusunda net olmalısınız. Çevrilmesi gereken belge türüne göre uygun bir çevirmenle çalışıyor olmaya dikkat etmelisiniz. Akademik bir tercüman, belirli bir belge türünü çevirmek için tam olarak neyin gerekli olduğunu bilir ve size aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli seçenekler sağlayabilir. Bu aşamada alanında uzman olan ve deneyimli bir çevirmenden bu hizmeti almak her zaman önerilmektedir.

Günümüzde farklı türde hizmetler sunan birkaç akademik çevirmen bulabilirsiniz. Ancak herhangi bir tercümanla çalışmaya başlamadan önce, bu alanda yeterli deneyime sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Çünkü tam olarak neyi başka bir dile çevirmek istediğiniz konusuna hakim olurlar. Bir de akademik çeviriyi mutlaka bu alanda yetkin ve gerekli prosedürlere sahip birinden almalısınız.

Çalışmanız için bir akademik çevirmen seçtikten sonra, belgelerinizi çevirirken kullanılan her iki dili de mükemmel bir şekilde anladığından emin olmanız gerekmektedir. Bu, belgelerinizi bir dilden başka bir dile çevirirken herhangi bir hatadan kaçınmasına yardımcı olacaktır. Böylece akademik çevirinizin amaca uygunluk konusunda başarılı olmasını da mümkün kılarsınız.

Akademik Çeviri Hizmeti Sunanların Ortak Özellikleri

Akademik çeviri hizmeti her şeyden önce tam anlamıyla profesyonel bir çalışma alanını içine aldığından bu alanda hizmet sunanlar mutlaka alanlarında uzman olmalıdır. Akademik çevirilerin hızlı bir şekilde yapılması söz konusu olduğunda, belgelerinizin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için mutlaka deneyimli bir çevirmenle çalışmalısınız. Günümüz itibariyle akademik çeviri hizmeti sunanların ortak özelliklerinden bazıları aşağıdaki gibidir;

  • Akademik çeviri yapmak konusunda uzmandırlar
  • Akademik belge çevirisi konusunda deneyimlidirler
  • Akademik çalışmaların temel dinamiğine hakimdirler
  • Ana dilde ve çeviri yapacağı dillerde üst düzeyde bilgilidirler

Akademik çeviri hizmeti alacaksanız; yıllardır faaliyet gösteren ve hızlı bir şekilde kaliteli çeviriler sağlama konusunda iyi bir üne sahip olan güvenilir bir şirket seçmeniz gerekir bir de akademik belgelerle çalışma deneyimi olan çevirmenleri tercih etmelisiniz. Diğer belge türlerini çevirmekten farklı olduğu için bu tür belgelerle çalışma deneyimine sahip olmaları önemlidir.

Unutmamak gerekir ki akademik belgeler çoğunlukla tartışmaya dayalıdır ve çevrilmeden önce konu hakkında çok fazla araştırma yapılmasını gerektirir. Bu aşamada kurumsallığıyla ön plana çıkmış bir firmadan çeviri hizmeti almak her zaman önerilmektedir. Profesyonel akademik çeviri hizmetleri arıyorsanız, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli çeviriler sağlayabilecek bir firmayı tercih etmeye özen göstermelisiniz.

Dil Çevirisi Yapan Kişi ve Kurumlar Neden Akademik Çeviri Yapmamalıdır?

Akademik çeviri, belirli bir dizi beceri ve bilgi gerektiren özel bir çeviri alanıdır. Dil çevirisinden farklıdır. Çünkü yalnızca çeviriyi değil, aynı zamanda redaksiyon, düzenleme ve biçimlendirmeyi de gerektirir. Tüm bu görevler, dil çevirisi için gerekli olanlardan farklı bilgi ve beceriler gerektirir. Örneğin bir akademik çevirmen doğru terminolojiyi kullanmayı bilmeli, bilimsel terminolojiye aşina olmalı ve bilimsel kavramları anlamalıdır. Bu, herhangi bir hata veya yanlış yorumlama olmaksızın resmi belgeleri doğru bir şekilde çevirmesini sağlar.

Dil çevirisi ve akademik çeviri iki farklı alandır. Dil çevirisi, örneğin bir kitabı İngilizceden Türkçeye çevirmek gibi, ikinci dili bilmeyen kişiler için metinleri bir dilden diğerine çevirmeye odaklanır. Akademik çeviri, metinleri bir bilgi alanından başka bir bilgi alanına çevirmeye odaklanır. Örneğin, biyoloji ile ilgili bir makaleyi kimya ile ilgili bir makaleye çevirme gibi kritik bir çalışma alanı, akademik çevirilerin kapsamında yer almaktadır. Bu aşamada akademik çevirinin son derece titiz bir süreci beraberinde getirdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

Akademik çeviri, özel beceri ve bilgi gerektirdiği için özel bir alandır. Akademik çevirmenlerin her iki alanda da derin bilgiye sahip olması gerekir. Hem dilleri hem de kültürleri çok iyi anlamaları gerekiyor. Ayrıca karmaşık fikirleri net bir şekilde açıklayabilmek için açık ve doğru bir şekilde yazabilmeleri gerekir. Özellikle akademik çevirinin mutlaka akademik çevreler tarafından kabul görmüş kriterlere uygun bir şekilde yazılıyor olması şarttır. Ancak bu sayede tam anlamıyla bilimsel çevreler tarafından kabul gören bir çeviriden söz edebiliriz.

Dil Çevirisiyle Akademik Çeviri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dil çevirmenleriyle akademik çevirmenler arasında hem kurgusal olarak hem de içerik olarak temel farklılıklar bulunmaktadır. Dil çevirmenleri, akademik çeviriler için gereken doğru becerilere veya bilgiye sahip olmadıkları için akademik çeviri yapmamalıdır. Ayrıca makale yazarken sıklıkla jargon kullanan profesörler veya araştırmacılar yerine yazarlar tarafından yazılan kurgu veya kurgu olmayan kitaplarla çalışmaya daha alışık olduklarından, bilimsel veya teknik metinlerle çalışma konusunda yeterli deneyime sahip değillerdir.

Dil çevirisi, çeviri hizmetlerinin en yaygın ve popüler türlerinden biridir. Bunun en bariz nedeni dilin her yerde olmasıdır, bu nedenle işinizde veya kişisel ihtiyaçlarınız konusunda size yardımcı olabilecek bir tercüman bulmak hiç de zor değildir. Akademik çeviri ise o kadar yaygın değildir ve özel beceri ve bilgi gerektirir. Akademik çeviri, eğitim, bilim ve araştırma ile ilgili belgelerle ilgilenen özel bir çeviri hizmeti türüdür. Örneğin, bir üniversitede okuyorsanız ve tezinizle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, kendi uzmanlık alanlarındaki karmaşık metinleri nasıl çevireceğini bilen deneyimli bir profesyonelden akademik çeviri hizmetlerine ihtiyacınız olacaktır.

Dil Çevirmenleri ve Akademik Çevirmenler Arasındaki Fark Nedir?

Akademik çevirmenler, üniversite düzeyinde eğitim almış profesyonel kişilerdir. İki dilde yazılı ödevler ve sınavlar da dahil olmak üzere tüm kurslarını başarıyla tamamlamışlardır. Akademik tercümanlar, dilbilgisi kuralları, sözdizimi ve kelime dağarcığı bilgilerini, kendi çalışma alanlarında uzmanlar tarafından yazılan metinleri doğru bir şekilde çevirmek için kullanırlar. Dolayısıyla dil çevirmenleriyle akademik çevirmenler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Dil çevirmenleri, çevirilerinde bu düzeyde ayrıntıyı her zaman sağlayamaz veya sağlamaya istekli olmayabilir. Belirli konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabilirler veya bu konulara aşina olmak için gereken zamanı harcayacak kadar ilgilenmeyebilirler. Örneğin, deneyimli bir dil tercümanına bir biyoloji ders kitabı gönderirseniz, tercüman kullanılan tüm terminolojiyi anlamayabilir veya ödevinize nasıl başarılı bir şekilde yaklaşacağını bilemeyebilir.

Yorum Yapın