tez-ozeti-nasil-hazirlanir-ozet-cevirisi-nasil-yapilir

Tez özeti, bir tez veya araştırma çalışmasının ana fikirlerini, hedeflerini, yöntemlerini, bulgularını ve sonuçlarını özetleyen kısa bir metindir. Genellikle bir tezin veya araştırma makalesinin başında bulunur ve okuyuculara çalışmanın genel içeriği hakkında kısa bir genel bakış sunar. Tez özeti, bir tezin özüdür ve çalışmanın başında verilmesi de önemini gösterir. Tez özetinin birçok önemli işlevi vardır ve neden önemli olduğunu aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:

 • İlk izlenimi oluşturmak: Tez özeti, okuyucuların çalışmanızın neyle ilgili olduğunu hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur. İlk izlenim, okuyucunun çalışmanıza daha fazla zaman ayırıp ayırmayacağını belirler.
 • Kapsamı özetlemek: Tez özeti, araştırmanın kapsamını ve ana noktalarını özetlemektedir. Okuyuculara hangi konuların ele alındığını ve araştırmanın hangi soruları yanıtladığını anlatır.
 • Motivasyon sağlamak: Tez özeti, araştırmanın neden önemli olduğunu ve neden araştırıldığını açıklar. Bu, okuyucuların çalışmanıza ilgi duymasını teşvik eder.
 • Özet bilgilerin sunumu: Çalışmanın bulgularını ve sonuçlarını özetler. Okuyuculara eserin esas noktalarını tanıma fırsatı sunar.
 • Araştırma tasarımını açıklamak: Tez özeti, yapılan araştırmanın tasarımını ve kullanılan yöntemi özetler. Böylece araştırmanızın geçerliği ve güvenirliği hakkında fikir sahibi olunmasını sağlar.

Tez Özetinde Neler Olmalıdır?

Tez özeti, çalışmanın derinlemesine incelenmesi için başvurulan ilk kaynaklardan biridir ve okuyucuya çalışmanın ana içeriğini hızlı bir şekilde anlama fırsatı verir. Tez özeti, bilimsel bir tezin veya araştırmanın özünü sunan kısa bir metindir. Akademik çalışmaların özetleri (tez özeti, makale özeti, bildiri özeti vb.), araştırmanın ana noktalarını ve önemini vurgulayan kısa bir özettir. Bu, okuyucuların çalışmayı hızlı bir şekilde değerlendirmesine ve çalışmanın içeriğini anlamalarına yardımcı olur. Tez özetinde olması gereken gereken ana unsurlar şunlardır:

 • Tezin başlığı ve yazarı: Özette araştırmanın başlığı ve yazarın adı belirtilmelidir. Bu, çalışmayı kimin tamamladığını ve hangi konuyla ilgili olduğunu hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar.
 • Giriş ve araştırmanın amacı: Tez özeti, çalışmaya giriş niteliğinde olmalıdır. Giriş bölümü genellikle araştırma sorusunu veya hedeflerini tanımlar. Bu, okuyucuların çalışmanın amacını ve neden önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olur.
 • Araştırmanın yöntemi: Tez özeti, kullanılan araştırma yöntemlerini kısaca özetlemelidir. Hangi veri toplama tekniklerinin veya analiz yöntemlerinin kullanıldığını belirtmek önemlidir.
 • Ana Bulgular ve Elde Edilen Sonuçlar: Araştırmanın ana bulguları ve sonuçları özetin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde çalışmanın en önemli bulguları ve bulguların ne anlama geldiği açıklanmalıdır.
 • Özgün katkı ve önemi: Özet, çalışmanın akademik veya pratik açıdan özgün katkısını vurgulamalıdır. Araştırmanın bilim camiasına veya ilgili alana nasıl katkı sağladığını açıklamalıdır.
 • Atıf ve referanslar: Özet, ana çalışma hakkında daha fazla bilgi sağlayacak şekilde atıf ve referanslar içermelidir. Bu, okuyucuların daha fazla okuma yapmasına veya ilgili kaynakları bulmasına yardımcı olur.
 • Kısa ve öz olmalıdır: Tez özeti kısa ve öz olmalıdır. Sınırlı uzunlukta, genellikle 150 ila 250 kelime arasında olmalıdır. Gerekli bilgileri sağlamak için kelime sayısını etkili bir şekilde kullanmalısınız.
 • Yazım ve üslup: Dil bilgisi, yazım ve anlatım hataları içermemelidir. Dikkatli bir dil kullanarak ve cümleleri açık ve net bir şekilde yazarak tez özeti hazırlamalısınız.
 • Objektif ve tarafsız olmalıdır: Tez özetinde tarafsız ve objektif bir dil kullanılmalıdır. Subjektiflikten kaçınmalı ve bilimsel dil kullanmalısınız.
 • Bağlantılar ve geçişler: Özet metninin içinde mantıksal bir sıraya sahip olmalıdır. Paragraflar ve cümleler arasında geçişlerin sağlanması önemlidir.

Tez Özeti Nasıl Hazırlanır?

Tez özeti, çalışmanızın önemini ve içeriğini vurgulayan kısa ve etkili bir metindir. İyi bir tez özeti okuyucuların çalışmanıza olan ilgisini artırır ve çalışmanızın ana noktalarını anlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle özetin açık, özgün ve anlaşılır bir şekilde yazılması önemlidir. Tez özetinizi hazırlarken şu adımları takip etmeniz faydalı olacaktır:

 • Kısaltarak özetleyin: Öncelikle tez metnini özetlemek için gereksiz ayrıntıları kaldırın. Ana sorunuzu, hedeflerinizi, yöntemlerinizi ve sonuçlarınızı belirtin.
 • Başlığınız net olsun: Tezinizin başlığı çalışmanızın ana konusunu yansıtmalıdır.
 • Kısa ve odaklanmış cümleler kullanın: Cümleleriniz açık ve net olmalıdır. Karmaşık cümlelerden kaçının.
 • Anahtar kelimeleri vurgulayın: Özellikle disiplininize özgü veya önemli olan terimleri vurgulayarak özetin anlaşılmasını kolaylaştırın.
 • Sırayla yazmaya dikkat edin: Tezin içindeki başlıkların sıralı olduğu gibi özetinizde bahsedeceklerinizin de bir sırası olmalıdır. Tez özetini tezdeki başlıklara uygun sırayla yazmak mantıklı olabilir.
 • Sade bir dil kullanın: Yazım hatası ve dil bilgisi hatalarından kaçının. Sade bir dil kullanmak profesyonel bir izlenim oluşturur.
 • Revizyon: Çalışmanızın özetini yazdıktan sonra dikkatlice inceleyin ve gerekiyorsa düzeltmeler yapın.

Özet Çevirisi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özet çevirisi yapılırken anlamın korunması, dil bilgisi ve terminolojiye dikkat edilmesi, akademik üslubun korunması ve metnin bütünlüğünün sağlanması önemlidir. Tez özetinin kaliteli bir çevirisi, kaynak metnin amacını ve içeriğini hedef dile aktaran bir çeviri olmalıdır. Özet çevirisi yapılırken akademik çeviri olması gerektiği unutulmamalıdır. Tez özet çevirisi yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıdadır:

 • Anlamın korunması: Kaynak metnin anlamını ve amacını doğru bir şekilde aktarmak en önemli önceliktir. Bir metni kelime kelime çevirmek yerine bağlamı anlamak ve aynı anlamı hedef dilde ifade etmek önemlidir.
 • Kısaltma ve özlü ifadeler: Metin açıklamaları genellikle orijinal metinden daha kısa ve özlüdür. Çeviri yaparken bu kısaltmaların ve özlü ifadelerin korunması önemlidir ancak anlamını kaybetmemeye dikkat edilmelidir.
 • Dil yeteneği ve bilgisi: Hem kaynak dili hem de hedef dili iyi bilmek önemlidir. Ayrıca metnin konusuna ilişkin temel bilgilere sahip olmak da çevirinin kalitesini artıran önemli bir etkendir.
 • Terminoloji: Orijinal metin hakkında bilgi gerektiren özel terim ve ifadelerin doğru tercüme edilmesi gerekmektedir. Bilimsel veya teknik metinlerde terimlerin doğru tercümesi kritik öneme sahiptir.
 • Akademik dil ve üslup: Akademik çalışmaların özetleri, akademik dil ve üsluba sahiptir. Bu dilin ve üslubun korunması çevirinin doğruluğunu sağlar.
 • Akış ve tutarlılık: Metin özetleri bağlantıları ve mantıksal tutarlılığı korumalıdır. Cümleler ve paragraflar arasındaki geçişler düzgün olmalıdır.
 • Yazım kuralları: Çeviri yaparken gramer ve yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir. Dil bilgisi hataları veya yazım hataları çevirinin kalitesini olumsuz etkileyebilir.
 • Revizyon ve doğrulama: Çeviri işlemini tamamladıktan sonra metni dikkatlice inceleyin ve varsa hataları düzeltin. Dil bilgisi ve yazım hatalarına özellikle dikkat edin.
 • İntihal ve alıntı: Özette bazı kaynaklardan yararlanacaksanız intihale ve atıflara dikkat etmelisiniz. Kaynaklara uygun şekilde atıfta bulunulmalıdır.
 • Kültürel farklılıklar: Çeviri yapılırken hedef dildeki kültürel farklılıklar da dikkate alınmalıdır. Bazı ifade veya kavramlar farklı kültürlerde farklı anlamlara sahip olabilir.

 

Yorum Yapın