normal-bir-ceviri-ile-akademik-ceviri-arasindaki-farklar

Akademik çeviri farkları ile normal bir çeviriden ayrılmaktadır. Akademik çeviriler genellikle normal çevirilerden daha uzundur. Ayrıca akademik çeviriler genellikle normal çevirilerden daha geniş kapsamlı olmakla birlikte daha fazla detay içermektedir. Bunun nedeni akademik metinlerin genellikle normal metinlerden daha uzun, daha ayrıntılı ve daha karmaşık olmasıdır. Çünkü akademik metinlerin de normal metinlerden farklı bir amacı ve hedef kitlesi vardır.

Örneğin bir makaleyi İngilizce’den Türkçe’ye çevirmeniz gerekiyorsa muhtemelen orijinal makaleden daha kısa olacaktır. Çünkü eldeki konuyla veya hedeflediğiniz okur kitlesiyle ilgili olmayan bazı bilgileri dışarıda bırakmanız gerekecektir. Bununla birlikte, bir üniversitede fizik dersi için fizikle ilgili bir makaleyi İspanyolcaya çevirmek istiyorsanız, bu çevirinin orijinal makaleden daha kısa olması için hiçbir neden yoktur. Bu noktada akademik çevirinin son derece titiz bir süreci içerdiği bilinmektedir.

Normal çeviri, genel amaçlar için yapılan çeviridir. Kişisel veya ticari nedenlerle kullanılabilir. Akademik çeviri, akademik amaçlarla yapılan çeviridir. Araştırma amacıyla veya sınıf eğitimine yardımcı olmak için kullanılabilir. Normal çeviri ile akademik çeviri arasındaki farklar:

  • Çevrilen metnin konusu
  • Çevrilen metnin niteliği
  • Çevrilen metnin uzunluğu

Akademik çeviri daha fazla açıklama ve detaylandırma gerektiren daha karmaşık konuları ele aldığından, normal bir çeviride akademik çeviriden daha az kelime bulunur. Bu, normal metinden daha fazla metne sahip olduğu anlamına gelir. Akademik bir çeviri ayrıca belirli konularda ayrıntılı bilgi sağlamalıdır. Dolayısıyla akademik çevirilerin daha fazla ayrıntı içerdiklerini rahatlıkla ifade edebiliriz.

Akademik Çevirilerin Öne Çıkan Özellikleri Nelerdir?

Akademik çeviriler genellikle bilimsel dergi ve makaleler, tıp veya diğer bilimsel disiplinlerle ilgili kitaplar için kullanılır. Akademik çevirilerin amacı, onları belirli alanlardaki uzmanlar için okunabilir kılmak ve uluslararası literatüre erişimlerini sağlamaktır. Akademik metinlerin stili, normal metinlerin stilinden birçok yönden farklıdır. Genellikle yalnızca profesyonel çevirmenler tarafından kullanılan özel terminolojiyi kullanır. Akademik çeviriler akademik gelişimin sağlanması konusunda her zaman kritik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla akademik çevirilerin mutlaka profesyoneller tarafından yapılması şarttır.

Akademik çeviride pek çok özel terim içeren karmaşık bir dil kullanılmaktadır. Ayrıca birden çok yan tümce ve deyim içeren karmaşık cümleler kullanılmaktadır. Normal çeviri ile akademik çeviri arasındaki farklar çoktur ve çok önemli olabilir. Burada temel fark, akademik çevirilerin dilsel kaydın belirli kurallarına uymak zorunda olmasıdır. Bir dilin kaydı, belirli durumlarda ne tür kelimelere ve ifadelere izin verildiğini belirleyen bir dizi kuraldır. Örneğin normal bir çeviride isterseniz argo veya resmi olmayan ifadeler kullanabilirsiniz, ancak bu akademik bağlamda kabul edilemez.

Akademik Çevirinin Kalitesini Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Akademik çevirinin kalitesini etkileyen temel konu, alanda standardizasyon eksikliğidir. Çoğu üniversite, personelini akademik belgeleri çevirmeye hazırlayacak herhangi bir eğitim veya sertifika programı sunmaz. Sonuç olarak, çevirmenler bir belgeyi doğru bir şekilde nasıl çevireceklerini belirlemek için kendi deneyimlerine ve muhakemelerine güvenmelidir.

Akademik çeviri kalitesini etkileyen diğer bir konu da çoğu üniversitede denetim eksikliğidir. Akademik çeviriler için bir standart olmadığı için üniversitelerin dış kaynaklardan aldıkları belgelerin doğruluğunu garanti etmeleri mümkün değildir. Çoğu zaman, üniversiteler akademik belgeler konusunda çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan çevirmenler tutar ve onlara önemli belgeleri çevirmeleri için gönderir.

Özetle akademik tercümanlar, uzmanlık alanlarında ileri dereceye sahip profesyonel dilbilimcilerdir. Konuyla ilgili kapsamlı bilgiye sahiptirler ve herhangi bir belgeyi herhangi bir dilden kendi ana dillerine çevirebilirler. Akademik tercümanlar genellikle uzmanlık veya ilgi alanları ile ilgili ileri düzey derecelere veya niteliklere sahiptir. Bu, işlerin nasıl yürüdüğünü ve nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini anlama konusunda çoğu insandan çok daha fazla bilgiye sahip oldukları anlamına gelir.

Yorum Yapın