kaliteli-akademik-ceviri

Akademik tercüme hizmeti; tez, proje, rapor gibi akademik metinlerin tercüme hizmetidir. Genellikle yüksek lisans, doktora öğrencileri veya akademisyenler tarafından hazırlanan akademik metinlerin farklı ülkelere veya kurumlara ulaştırılması amaçlanır. Bu bağlamda akademik metinlerin bir dilden diğerine tercümesi için verilen hizmete akademik tercüme hizmeti denmektedir. Dikkatli ve titiz bir şekilde yapılması gereken bu çevirilerde gerekli tekniklerin kullanılması ve bunu yapan kişilerin yeterli bilgiye sahip olması önemlidir. Bazı kriterlere dikkat ederek kaliteli bir akademik metin çevirisi yapmak mümkündür.

Hayanın büyük bir bölümünü kaplayan eğitim, akademik hayatı seçenlerin yaşamının çoğunda yer almaktadır. Akademik çalışmalarda zaman zaman çeviri yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu metinlerin akademik çevirileri profesyonel çevirmenler tarafından kaliteli bir şekilde yapılmalıdır. Günümüzde akademik İngilizce çeviriye yaygın bir ihtiyaç vardır. Akademik çeviri denilince akla tez çalışmaları (uzmanlık tezi, lisans tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi vb.), araştırma ödevleri, proje çalışmaları gibi büyük emeklerle hazırlanmış çalışmalar gelmektedir. Bu eserler kaliteli bir şekilde tercüme edilmelidir. Yazının bütünlüğünden taviz vermeden, karşı tarafa anlatılmak isteneni en uygun şekilde iletmek için hatasız bir akademik tercüme yapılmalıdır.

Akademik Tercümede Kalite Standardı

Akademik çalışma kapsamındaki metinlerin bir dilden diğerine eksiksiz ve hatasız çevirisine akademik çeviri denir. Konu alanı olarak tüm bilimsel yazıları kapsadığı için “akademik” olarak adlandırılmıştır.  Terimleri araştırmak ve konu hakkında bilgi sahibi olmak akademik çeviri için önemli bir kriterlerdir. Bilimsel terimler içeren metinlerde değişiklik yapmaktan veya yanlış tercüme yapmaktan kaçınılmalıdır. Akademik çeviri sırasında konuyla ilgili farklı makaleler okumak ve bilgilere hakim olmak çevirmenin işini kolaylaştırabilir ve hata yapmasını engelleyebilir.

Akademik alanda hazırlanan makalelerin tercümesi için akademik tercüme hizmeti verilmektedir. Bu çeviriler, yoruma kapalı, genelleme yapmayan cümleler içeren bir eser olmalıdır. Metinlerin kalitesi sayesinde dünyanın her yerinde okunabilecek standartlara sahip olmak mümkündür. Akademik tercüme hizmetlerinden yararlanan makaleler tüm dünyada kolaylıkla okunabilirken, kişiler kendi uzmanlık alanlarında farklı makaleleri bulma, okuma ve araştırma imkanı bulabilmektedir.

Akademik Tercüme Metinleri

Akademik çeviri metinleri diğer metinlerden oldukça farklıdır. Akademik olarak yazılmış metinler günlük dilden oldukça uzaktır. Cümlelerdeki terimler ve kelimeler genellikle o alan hakkında yazılır. Akademik makalelerin bilimsel bir dil içermesi özgün olmasını gerektirir, duygu ve düşüncelerden uzaktır. Çeviri sırasında bu içeriklere sadık kalmak ve orijinalinden sapmamak önemlidir. Kaliteli bir makale oluşturmak ve çevirinin anlamını korumak için profesyonel destek alınmalıdır. Profesyonel çevirmenler akademik metinlerin çevirisi sırasında anlam hatalarından kaçınarak akıcı ve kaliteli yazılar üretebilirler.

Akademik metnin formatı orijinal yapısına uygun kalmalıdır. Hedef dile ve sıraya göre bütünlük ilişkisi bozulmadan orijinal içeriğe bağlı kalınmalıdır. Dili akıcı kullanmak ve orijinal dili anlatmak önemli olduğundan, akademik çeviri için uzman bir tercümandan destek alınmalıdır. Akademik çeviri konusunda uzmanlaşmış profesyonel siteler ve çevirmenler, yazıları hatasız ve hassas bir şekilde teslim edebilmektedir.

Akademik Tercüme Kimlere Yaptırılmalıdır?

Akademik çeviri siteleri aracılığı ve profesyonel uzmanların desteğiyle alınan akademik hizmetler, günümüzde akademisyenler tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu alanda profesyonel hizmet veren akademik tercüme siteleri bulunmaktadır. Bu sitelerdeki uzmanlar, makalelerin akademik çevirisi için hizmet vermektedir. Profesyonel sitelerle çalışırken editörler metinleri inceleyerek son kontrollerini yaparak hatasız olarak müşterilere teslim edilmesini sağlamaktadır.

Çevirmenler akademik alanda uzman olmalıdır. Akademik alandaki metinler birçok terminoloji içerir. Bu terimleri uygun şekilde kullanma becerisine sahip kişilerin akademik çeviri yapması önemlidir. Akademik eserlerin çevirisi ciddiyet ister. Kişinin kültürel ve bilgi birikimine sahip olması ve tercüme edilecek alanda uzman olması önemlidir. Metinlerin anlam bütünlüğünü bozmamak için belirtilen şartların yerine getirilmesi ve çevirilerin uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Akademik Tercümede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Akademik bir çeviri sürecine ihtiyaç duyulduğunda otomatik çeviri araçları kullanılmamalıdır. Çünkü bu araçlar günlük konuşmaları tercüme etmek için programlanmıştır. Ancak bir makaleyi çevirmeye çalıştığınızda muhtemelen anlamsız ve hatalı bir metinle sonuçlanacaktır. Bugün Google Translate gibi çok gelişmiş çeviri araçları vardır. Ancak akademik bir makale çevirisi için çeviri araçlarının çok yetersiz olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Daha önceki başlıklarda da belirttiğimiz gibi akademik çeviri büyük önem verilmesi gereken bir süreçtir. Tamamlamak için uzun zamanlar geçirdiğiniz işiniz için en iyi seçimi yapmanız gerekmektedir.

Akademik Çeviri Yapılırken Anlaşılır Olmak

Hazırlanan akademik metnin başka bir kültüre aktarılabilmesi için çevirinin son derece sade bir dil kullanılarak ve ulaşılabilir olmayı hedefleyerek yapılması gerekmektedir. Kaliteli ve anlaşılır metinler oluşturmak ve bunları farklı kültürlere ulaştırmak için alanında profesyonel ve uzman kişilerden destek alınmalıdır.

Akademik metinlerin çevirmenlerinin kendi alanlarında başarılı olmuş kişilerden oluşması önemli bir artıdır. Metinlerin yazıldığı alana hakim, konularla ilgili taslaklar oluşturabilecek şekilde planlı bir çalışma sistemi geliştirebilmeleri önemlidir. Akademik metinlerin profesyonel çevirmenleri tarafından çevrilen metinler çok kaliteli, sade, yorumsuz ve anlaşılır olabilir ve yayıma hazırlanabilir.

Akademik Çeviri Hizmeti ve Bilimsel Olmanın Önemi

Akademik makaleler, genellikle akademisyenler tarafından bilimsel bir dilde hazırlanan metinlerdir. Metinler özgün bir şekilde bir bilgiyle doğarlar. Bu şekilde oluşturulan metinlerin profesyonel ve titizlikle tercüme edilmesi gerekmektedir. Çevirmenin alanında uzman olması ve konuya oldukça duyarlı bir şekilde çalışması anlam bozukluklarının oluşmasını engellemektedir.

Bilimsel bilgi içeren akademik makalelerin tercümesi için yabancı dil konusunda uzman kişilerle yapılan çalışmalarda anlatılmak istenilenler oldukça sade ve akıcı bir dille anlatılabilmektedir. Akademik makalelerde konuyla ilgili metni yazan kişinin yaptığı çalışmalarda herhangi bir değişiklik yapmadan metnin tercüme edilmesi bir zorunluluktur.

 

Yorum Yapın