kaliteli-akademik-tercume-ve-tercumanin-kritik-rolu

Akademik tercüme, yüksek düzeyde uzmanlık gerektirmektedir. İnternette bulabileceğiniz diğer hizmetler gibi değildir. Akademik çeviri daha çok özel bilgi ve deneyim gerektiren oldukça teknik bir hizmettir. Dolayısıyla her çeviri yapan kişi akademik çeviri yapamaz! Akademik çevirinin temel amacı, içeriğin %100 doğru ve özgün olmasını sağlamaktır. Kalite standartları çok yüksektir. Bu nedenle bunları karşılamak özel beceri ve bilgi gerektirir. Akademik tercüme yapacak tercümanları diğer çevirmenlerden ayıran başlıca özellikler aşağıdaki gibidir;

 • Akademik tarzda yazmayı bilmelidir
 • Tercüman, metnin yazıldığı bağlamı anlayabilmelidir
 • Bu alanda kullanılan terminolojiye ve üsluba aşina olmalıdır

Akademik çeviri, bir dil çevirisinden çok daha fazlasıdır. Kaynak dile ve hedef dile hakim, mükemmel akademik yazma becerisine sahip ve konuyla ilgili uzmanlık bilgisine sahip biri tarafından yapılmalıdır. Akademik tercümanlar, hukuk ve tıpta bulunanlar gibi son derece teknik metinlerle nasıl ilgilenileceğini bilen uzmanlardır. Bu alanlarda veya bu karmaşık metinleri anlamalarını sağlayan diğer uzmanlık alanlarında ileri derecelere sahip olabilirler.

Akademik Tercüme Neden Gereklidir?

Akademik yazılar eğitim amaçlı yazılan yazılardır. Bu yazı türü resmidir ve doğru kabul edilmesi için belirli bir stil kılavuzunu takip etmesi gerekir. Örneğin tüm makaleler alıntılar ve referanslarla birlikte üçüncü şahıs ağzından yazılmalıdır. Bu nedenle herhangi bir değişiklik yapmadan önce makalenizle ilgili her şeyi anlayabilecek profesyonel bir akademik çevirmen seçmeniz önemlidir. Akademik çevirmenler, bu alanda uzmanlaşmış ve makalenizin her gereksinimini anlayabilen yetenekli profesyonellerdir.

Akademik tercümanlar genellikle müşterileri için metinleri çevirmek üzere tam zamanlı olarak çalıştıkları yayıncılar veya üniversiteler için çalışırlar. Bununla birlikte, birçok çevirmen, çalışmalarını aile hayatı veya eğitim taahhütleri gibi diğer taahhütlere uydurabilmek için serbest olarak çalışmayı seçerler. Bu aşamada alanında uzman olan bir akademik tercümanla çalışıyor olmak, herhangi bir mağduriyet yaşamamak için önemlidir.

Akademik Çevirinin Olmazsa Olmazları

Akademik çeviri için geçerli birtakım olmazsa olmaz kuralları vardır. Bir akademik çevirinin bilimsel çevrelerce kabul görmesi için temel kriterleri yansıtıyor olması şarttır. Akademik çevirinin olmazsa olmazları düşünüldüğünde aşağıdaki seçenekler karşımıza çıkmaktadır;

 • Açıklık
 • Uygunluk
 • Tutarlılık
 • Özgünlük
 • Doğruluk
 • Okunabilirlik

Akademik çevirmenler, çevirilerinin doğru olduğundan ve herhangi bir hata içermediğinden emin olmalıdır. Çalışmaları boyunca tutarlılığı da kontrol etmelidirler. Akademik çevirmenler, çevirilerinin okuyucu tarafından tam olarak anlaşıldığından emin olmak için çevirilerinin kolay anlaşılmasını ve karmaşık fikirleri net bir şekilde iletmesini sağlamalıdır. Bu, işinizde hiçbir belirsizlik olmaması gerektiği anlamına gelmektedir.

Bir akademik çevirmen olarak, çalışmanızın alanınızda kabul edilen standartlara uygun olmasını sağlamak için mümkün olduğunca standart terminoloji kullanmalısınız. Kullanılabilir standart terimler yoksa, kendi terminolojinizi kullanabilirsiniz ancak önceden net bir şekilde açıklandığından emin olmanız gerekmektedir. Çünkü uygunluk, akademik çeviride olmazsa olmaz kriterler arasında yer almaktadır.

Akademik yazım karmaşık bir süreçtir. Sadece kaynak metnin tercümesini değil çevirin genel kurallar çerçevesinde yapılması da şarttır. Akademik çevirinin temel görevi, kaynak metnin dil ve kültüre uyarlanmasını sağlamaktır. Çevirmen, okuyucu adına herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek adına yazarın üslubunu korumalıdır.

Akademik Çevirilerin Ortak Özellikleri

Çeviri, akademik yaşamın kritik bir yönüdür. Akademik metinlerin çevirisi genellikle yüksek düzeyde bilgi ve uzmanlığa sahip profesyonel çevirmenler tarafından yapılır. Aslında birçok üniversitenin akademik faaliyet için gerekli olan diğer tüm belge türlerinin yanı sıra bilimsel metinlerin çevirisiyle ilgilenen kendi çeviri bölümleri vardır. Ancak çeviri ihtiyacının oldukça fazla olması sektörün çok daha dinamik bir yapıya sahip olmasını mümkün kılmaktadır.

Akademik tercümanların temel görevi, bir dilden diğerine bilgileri doğru ve anlaşılır bir şekilde aktarmaktır. Bu durumda doğruluk, her kelimenin kendi anlamında olması ve kaynak metin bağlamında doğru kullanılması anlamına gelir. Akademik çevirilerin ortak özellikleri arasında yer alan anlaşılırlık, çeşitli ülkelerden okuyucuların okuduklarını herhangi bir zorluk veya yanlış anlama olmadan anlayabilmeleri anlamına gelmektedir. Akademik metinleri çevirirken göz önünde bulundurulması gereken bazı temel ilkeler şunlardır:

 • Şeffaflık
 • Doğruluk
 • Kesinlik

Akademik çeviri her zaman şeffaf olmak durumundadır. Bu tür çevirilerde her kelime, orijinal metnin anlamını bozmayacak şekilde çevrilmelidir. Yine doğruluk da en önemli kriterler arasında yer almaktadır. Akademik çeviride her kelime, anlamı ve kullanımına göre doğru bir şekilde çevrilmelidir. Kaliteli bir akademik tercüme için kesinlik de önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında bilimsel metinlerde kullanılan terimler tam olarak tercüme edilmelidir.

Kaliteli Akademik Tercüme İçin Tercümanın Önemi

Akademik tercüme yapacak tercümanlar  dilin nüanslarını da incelemeli, kavramların anlamlarını veya bağlamlarını kaybetmeden bir alandan diğerine nasıl çevrileceğini bilmelidir. Ayrıca akademik bir makalenin düzgün bir şekilde akması ve iyi okunması için belirli terim ve deyimleri düzgün bir şekilde nasıl kullanacaklarını da anlamalıdır. Ancak bu sayede kaliteli bir akademik tercüme hizmetinin varlığından söz edilebilir.

Akademik metinler akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar, öğretmenler ve akademide çalışan diğer kişiler arasındaki iletişim için kullanılır. Akademik dergileri, ders kitaplarını, araştırma makalelerini ve tezleri içerir. Dolayısıyla akademik tercümanlar, akademik camiaya yakın olmak durumundadır. Böylece bilimsel çevrelerdeki güncel gelişmeleri de yakından takip edebilmeli ve etmelidir.

Akademik metinlerin diğer yazı türlerinden farklı olarak kendine özgü bir üslubu vardır.  Yapısal farklılıklar bakımdan akademik tercümeler değişiklik göstermektedir. Yine akademik yazı, belirli bir yapı ve stil izlediği için diğer yazı türlerinden farklıdır. Ayrıca her yazı türünde olduğu gibi akademik yazı da açık ve öz olmalıdır. Akademik yayıncılık eğitimi almamış bir çevirmen bu tür çevirileri düzgün yapamayabilir.

Akademik belgelerin çevirisi alanında çalışan çevirmenler için bir tez veya doktora tezi ile araştırma makaleleri veya makaleler gibi diğer belge türleri arasındaki farkı bilmek de önemlidir. Bu iki tür belgenin yapısı benzer olsa da, bu alanda uzman olmayan birinin bunları doğru bir şekilde tercüme etmesini zorlaştırabilecek stil ve içerik farklılıkları vardır.

Tercüman Seçiminin Önemi

Akademik tercümanlar, düzenli olarak mühendislik, tıp veya hukuk gibi belirli bir alana veya disipline ait metinleri çevirmek durumdadır. Bu metinler genellikle hedef dile kesin ve doğru bir şekilde çevrilmesi gereken teknik terimler içerir. Bir akademik çevirmenin bir diğer önemli özelliği, orijinal metinden herhangi bir bilgi kaybetmeden anlamı aktarabilmesidir.

Özetle Her tercümanın kaynak ve erek dillere hakim olması gerekir. Akademik çevirmen, makaleler veya araştırma makaleleri gibi farklı metin türlerini çevirirken uygun terminolojiyi ve stili de kullanabilmelidir. Fikirleri net bir şekilde iletme yeteneği, bu fikirlerin diğer ilgili konular veya disiplinlerle nasıl ilişkili olduğunun anlaşılması kadar önemlidir. Ancak bu sayede kaliteli bir akademik çeviri varlığından söz etmek mümkün olacaktır.

Yorum Yapın