her-ceviri-yapan-akademik-ceviri-yapabilir-mi

Akademik çeviri, yüksek düzeyde uzmanlık gerektiren özel bir alandır. İnternette bulabileceğiniz diğer hizmetler gibi değildir. Akademik çeviri daha çok özel bilgi ve deneyim gerektiren oldukça teknik bir hizmettir. Dolayısıyla her çeviri yapan kişi akademik çeviri yapamaz! Akademik çevirinin temel amacı, içeriğin %100 doğru ve özgün olmasını sağlamaktır. Kalite standartları çok yüksektir. Bu nedenle bunları karşılamak özel beceri ve bilgi gerektirir. Akademik çevirmenleri diğer çevirmenlerden ayıran başlıca özellikler aşağıdaki gibidir;

  • Akademik tarzda yazmayı bilmelidir
  • Çevirmen, metnin yazıldığı bağlamı anlayabilmelidir
  • Bu alanda kullanılan terminolojiye ve üsluba aşina olmalıdır

Akademik çeviri, bir dil çevirisinden çok daha fazlasıdır. Kaynak dile ve hedef dile hakim, mükemmel akademik yazma becerisine sahip ve konuyla ilgili uzmanlık bilgisine sahip biri tarafından yapılmalıdır. Akademik tercümanlar, hukuk ve tıpta bulunanlar gibi son derece teknik metinlerle nasıl ilgilenileceğini bilen uzmanlardır. Bu alanlarda veya bu karmaşık metinleri anlamalarını sağlayan diğer uzmanlık alanlarında ileri derecelere sahip olabilirler.

Akademik Tercümanların Özellikleri Nelerdir?

Akademik tercümanlar ayrıca dilin nüanslarını da incelediler ve kavramların anlamlarını veya bağlamlarını kaybetmeden bir alandan diğerine nasıl çevrileceğini bilmelidir. Ayrıca akademik bir makalenin düzgün bir şekilde akması ve iyi okunması için belirli terim ve deyimleri düzgün bir şekilde nasıl kullanacaklarını da anlamalıdır. Ancak bu sayede başarılı bir tercüme hizmetinin varlığından söz edebiliriz.

Akademik metinler akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar, öğretmenler ve akademide çalışan diğer kişiler arasındaki iletişim için kullanılır. Akademik dergileri, ders kitaplarını, araştırma makalelerini ve tezleri içerir. Dolayısıyla akademik tercümanlar, akademik camiaya yakın olmak durumundadır. Böylece bilimsel çevrelerdeki güncel gelişmeleri de yakından takip etmelidir.

Akademik metinlerin diğer yazı türlerinden farklı olarak kendine özgü bir üslubu vardır.  Yapısal farklılıklar bakımdan akademik tercümeler değişiklik göstermektedir. Yine akademik yazı, belirli bir yapı ve stil izlediği için diğer yazı türlerinden farklıdır. Ayrıca her yazı türünde olduğu gibi akademik yazı da açık ve öz olmalıdır. Akademik yayıncılık eğitimi almamış bir çevirmen bu tür çevirileri düzgün yapamayabilir.

Akademik belgelerin çevirisi alanında çalışan çevirmenler için bir tez veya doktora tezi ile araştırma makaleleri veya makaleler gibi diğer belge türleri arasındaki farkı bilmek de önemlidir. Bu iki tür belgenin yapısı benzer olsa da, bu alanda uzman olmayan birinin bunları doğru bir şekilde tercüme etmesini zorlaştırabilecek stil ve içerik farklılıkları vardır.

Akademik Çeviriler Neden Gereklidir?

Adından da anlaşılacağı gibi akademik yazı, eğitim amaçlı yazılan yazıdır. Bu yazı türü resmidir ve doğru kabul edilmesi için belirli bir stil kılavuzunu takip etmesi gerekir. Örneğin tüm makaleler alıntılar ve referanslarla birlikte üçüncü şahıs ağzından yazılmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik yapmadan önce makalenizle ilgili her şeyi anlayabilecek profesyonel bir akademik çevirmen seçmeniz önemlidir.

Akademik çevirmenler, bu alanda uzmanlaşmış ve makalenizin her gereksinimini anlayabilen yetenekli profesyonellerdir. Sınavlarını zorlanmadan kolayca geçebilmeleri için üniversiteler ve kolejler tarafından sağlanan yönergelere göre makale yazmayı bilirler. Makalenizin gönderim sırasında mükemmel görünmesi için yazım hatalarının yanı sıra dilbilgisi hataları olmadığından emin olacaklardır.

Sonuç olarak akademik tercümanlar genellikle müşterileri için metinleri çevirmek üzere tam zamanlı olarak çalıştıkları yayıncılar veya üniversiteler için çalışırlar. Bununla birlikte, birçok çevirmen, çalışmalarını aile hayatı veya eğitim taahhütleri gibi diğer taahhütlere uydurabilmek için serbest olarak çalışmayı seçerler. Bu aşamada alanında uzman olan bir akademik tercümanla çalışıyor olmak, beraberinde önemli kazanımları da getirmektedir.

Yorum Yapın